çarşab

çarşab
bax çadra. Gülsüm bir küncdə üzüörtülü, başında çarşab əyləşmişdi. Ə. H.. Çaydan sonra Nənəxanım Yetər ilə çarşaba bürünüb, qız axtarmağa getdilər. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bürüngə — (Kəlbəcər) çarşab. – Qavaxlar arvaddarda olurdu bürüngə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yelpinci — (Bakı) çarşab növü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çadra — is. Qadınların başdan topuğacan bədənlərini örtmək üçün işlətdikləri bürüncək; çarşab. Çadra örtmək. – <Cahan:> . . Qoy elə bu güncə çadramı başıma salıb gedim, <Əsgər> üçün qız bəyənib seçim. Ü. H.. Külək vurduqca Tellinin qıyqacı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikiqat — 1. sif. Bir birinə uyğun, yaxud yekcins iki hissədən ibarət. İkiqat parça. İkiqat pəncərə. – <Şahsənəm xala> çadrasını ikiqat eləyib atdı başına. . E. Sultanov. Sərəncam bacı başında ikiqat çarşab oğlunu dolandırıb gəzdirirdi. . Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • liberti — <ing.> İpək və ya ipək qarışıq yumşaq, parıltılı parça növü. Liberti çarşab. Liberti köynək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mülk-imarət — top. Mülk, ev eşik, var dövlət hamısı bir yerdə. . . Əgər mən müsəlman olandan sonra başıma çarşab salıb üzümü örtsəm, gərək dünyadan əl çəkəm və mülk malımı atam ərimin üstünə. C. M.. Keçmişdə evlənən oğlandan mülk mal, başlıq istərdilər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mülk-mal — top. Mülk, ev eşik, var dövlət hamısı bir yerdə. . . Əgər mən müsəlman olandan sonra başıma çarşab salıb üzümü örtsəm, gərək dünyadan əl çəkəm və mülk malımı atam ərimin üstünə. C. M.. Keçmişdə evlənən oğlandan mülk mal, başlıq istərdilər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mələfə — is. <ər.> Döşəkağı. Bəy mələfəni götürüb, çarşab kimi saldı başına. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məndulə — is. Keçmişdə arxalıq, şalvar və s. tikilən nazik və möhkəm parça növü. // Həmin parçadan tikilmiş. Məndulə çarşab. Məndulə şalvar. – . . Qurşağı yerdən sürünür, məndulə arxalığının yaxası sallanırdı. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pərdə — is. <fars.> 1. Qapı, pəncərə və s. dən asılan örtü və ya bir yeri iki hissəyə ayırmaq üçün asılan iri parça. Tül pərdə. Pərdə ilə otağı iki hissəyə bölmək. Qapıya pərdə salmaq. – Gün İmranın üstünə düşəndə qarı dirəklərin arasına pərdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”